8 maja 2017 w siedzibie oddziału regionalnego KRUS w Rzeszowie odbyło się oficjalne przekazanie profesjonalnej torby medycznej, która została wręczona przez kierownictwo oddziału na czele z dyrektor Jolantą Sawicką jednostce OSP Wola Ociecka. Warto dodać, że tego typu torba medyczna zależnie od wyposażenia kosztuje nawet kilka tysięcy złotych a więc bardzo cieszy fakt, że ta torba trafiła właśnie do jednostki z naszej gminy. W szczególności patrząc na to, że oprócz jednostki z naszej gminy tylko jeszcze jedna jednostka z naszego województwa w tym roku otrzymała tego typu wyposażenie dla swojej jednostki OSP. W spotkaniu uczestniczył p.o. Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg oraz druhowie z wyróżnionej jednostki.

Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu