W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce odbył się wieczór literacki połączony z prezentacją książki „Drogi, ścieżki i manowce” mieszkanki Kamionki - Aleksandry Bal. Całe spotkanie poprowadziła p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce Jadwiga Łomnicka na którym oprócz rodziny autorki i zaproszonych gości uczestniczyli również przedstawiciele Związku Literatów z Rzeszowa.

Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów i symbolicznego znicza przez delegację spotkania w miejscu nieopodal budynku GCKiS, gdzie ponad 100 lat temu urodził się Wilhelm Mach, czyli wybitny polski prozaik, krytyk literacki i poeta. Następnie wszyscy udali się do budynku GCKiS, gdzie zgromadzonych przywitała Jadwiga Łomnicka - p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce.

Wkrótce potem Aleksandra Bal zaprezentowała swoją nową książkę pt. „Drogi, ścieżki i manowce” w której opisała m.in. jej prywatne życie w czasach PRL-u. Wspomniana książka została napisana na podstawie m.in. prywatnych zapisków autorki, zgromadzonych pamiętników i innych źródeł, które pozwoliły opisać jakie w tych czasach były dostępne rozrywki, jak wyglądała ówczesną moda czy to co było można zobaczyć w telewizji. Z tej okazji w budynku GCKiS powstała również wystawa z różnego rodzaju przedmiotami, ubraniami i urządzeniami, które w tych czasach były używane.

Później głos zabrał Mieczysław Arkadiusz Łyp - Prezes Związku Literatów w Rzeszowie, który m.in. przedstawił słuchaczom publikacje, które w ostatnim czasie powstały w związku w którym czynnie bierze udział. Na spotkaniu byli również obecni członkowie Związku Literatów w Rzeszowie w osobach: Adam Decowski i Andrzej Talarek, którzy zaprezentowali swoje utwory i wydane publikacje.

Spotkanie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników i p.o. Dyrektor GCKiS w Kamionce zapowiedziała, że już planowane są kolejne. Na następnym spotkaniu swoją twórczość ma zaprezentować Sabina Pelc, autorka m.in. książki dla dzieci pt.: „Baśniowe ścieżki” a która prywatnie jest nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece. Dokładny termin spotkania ma zostać ustalony w najbliższym czasie.

Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu