W środę, 25 kwietnia 2018 odbyły się coroczne uroczystości patriotyczno-religijne na Górze Śmierci w Pustkowie Osiedlu. Gmina Ostrów brała czynny współudział w organizacji tej uroczystości, która ma za zadanie oddać hołd naszym rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić więźniów przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy w Pustkowie.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości przez Wójta Gminy Dębica - Stanisława Rokosza. Warto dodać, że wśród obecnych gości byli również więźniowie obozu w osobach: Stanisław Ładziak, Stanisław Szuro oraz Kazimierz Rzucidło. Naszą gminę podczas tej uroczystości reprezentowała Agnieszka Sochacka – Sekretarz Gminy Ostrów, Jadwiga Łomnicka – p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce oraz reprezentacje sztandarowe ze szkół ze Skrzyszowa, Ostrowa i Ocieki.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. dr hab. Kazimierz Talarek. Zaraz po niej głos zabrał dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski, który w swoim przemówieniu podkreślił jak bardzo ważne jest przekazanie przyszłym pokoleniom historii tego miejsca. Następnie przedstawiono montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież szkolną, gdzie tematem przewodnim była historia rotmistrza Witolda Pileckiego. Po części artystycznej odbył się Apel Pamięci wraz z salwą honorową, która była poprowadzona przez kompanię honorową 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem znajdującym się na szczycie Góry Śmierci złożono wieńce i kwiaty.

 

W obozach pracy przymusowej w Pustkowie w latach 1940 – 1944 zginęło około 15 tys. więźniów (7,5 tys. Żydów, 5 tys. radzieckich jeńców wojennych oraz nawet 3 tys. Polaków). Więźniowie obozu byli zmuszani do różnego rodzaju katorżniczych prac. Niestety z powodu m.in. tragicznych warunków i nieludzkiego traktowania a także chorób i głodu masowo umierali. Ich zwłoki palono na pobliskim wzgórzu, które od tego czasu nosi nazwę Góra Śmierci…

tekst i zdjęcia: Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu