W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Ostrowie odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli również: p.o. Wójt Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg, Prezes Gminnego Zarządu OSP - Krzysztof Bajger, Komendant Gminny OSP – Adam Gryboś oraz Sekretarz Gminnego Zarządu OSP - Iwona Kozłowska.

Podczas spotkania rozmawiano o najbliższych planach jednostek OSP oraz również była to okazja do wręczenia nowego sprzętu wartości blisko 25 tys. zł dla jednostek OSP z naszej gminy. Wśród przekazanego wyposażenia znalazły się m.in. dwa defibrylatory (trafiły do jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli do OSP Ostrów i OSP Kozodrza), deski ortopedyczne, torba medyczna czy szyny kramera. Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu