Z związku z utworzonym ostatnio w Ostrowie 9-cio godzinnym oddziałem przedszkolnym (dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) mamy informację, że w przyszłości będzie również możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę na terenie naszej gminy żłobka. Dlatego w związku z tym zachęcamy do zagłosowania i wyrażenia swojej opinii przez naszych mieszkańców czy żłobek w naszej gminie jest potrzebny… - p.o. Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg

Ankieta dostępna jest dostępna pod adresem:

https://www.facebook.com/GminaOstrow/

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu