„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata 2014-2020”

 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ogłasza nabór chętnych osób do wzięcia udziału w spotkaniach aktywizacyjnych połączonych z wykonaniem rękodzieła Bożonarodzeniowego,i przygotowaniem wystawy w wymiarze 30 godzin (10 spotkań po 3 godziny). Zajęcia odbywać się będą na kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Ostrowie, a to wszystko w ramach realizacji projektu grantowego:

„Promocja lokalnych produktów- wystawa Bożonarodzeniowa”

Z każdego z 9 sołectw z terenu Gminy Ostrów pierwsze trzy osoby które się zgłoszą zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa.
Jeżeli z danego sołectwa nie będzie chętnych osób do wzięcia udziału w spotkaniach aktywizacyjnych zakwalifikowane zostaną osoby z innego sołectwa według kolejności zgłoszeń.
Wyrażenie chęci wzięcia udziału w projekcie oraz podpisanie stosownych dokumentów równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na udział w projekcie, aktywne uczestnictwo w nim i nie opuszczanie zajęć.

Rekrutacja trwa do 07.01.2019r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje:
Tel. 17 744 93 16 - Pan Wojciech Popielarz lub Pani Krystyna Świder-Kuchta

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu