lasovia loga

Wraz z końcem roku zakończyliśmy szkolenia oraz warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach realizowanego projektu grantowego pt. „Podnoszenie kompetencji mieszkańców Gminy Ostrów i LGD LASOVIA”

Dzięki projektowi Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet możliwe było zrealizowanie 27 spotkań warsztatowych na terenie Gminy Ostrów i Niwiska, oraz 15 szkoleń na terenie Gminy Ostrów, a wszystko z projektu pt. „Podnoszenie kompetencji mieszkańców Gminy Ostrów i LGD LASOVIA”

Wykonawcą powyższych szkoleń i warsztatów była Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o.  reprezentowana przez Pana Mariusza Jodłowskiego.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu