Gmina Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”- RPPK.03.01.00-18-0046/17” – kotły na biomasę.

Wójt Gminy Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie kotłów na biomasę.  Mieszkańcy Gminy Ostrów mogą składać wnioski o dofinansowanie kotłów na biomasę od dnia 01.02.2019r. do 18.02.2019r.

Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:

 1. Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
 2. Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
 3. Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
 4. Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 02.2019r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:

a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.

b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.

c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.

d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.

e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.

     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)

f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.

g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.  

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:

- telefonicznie: (17) 744 93 16

- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu