OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów z dnia 20 lutego 2019r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr  16/2019 Wójta Gminy Ostrów z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie wyboru sołtysów w gminie Ostrów podaje do wiadomości mieszkańców gminy Ostrów informację o terminie wyborów, obwodach wyborczych ich granicach i siedzibach, o terminach zgłaszania kandydatów na sołtysów  oraz godzin otwarcia lokali wyborczych;

§ 1. Ustalam  na dzień 7 kwietnia 2019r. przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołectwach: Blizna, Borek Mały, Kamionka, Kozodrza, Ocieka, Ostrów, Skrzyszów, Wola Ociecka, Zdżary.

§ 2. Ustalam następujące obwody oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych:

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres)

1

Sołectwo Ostrów

Dom Strażaka w Ostrowie; Ostrów 224, 39 – 103 Ostrów

2

Sołectwo Skrzyszów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie; Skrzyszów 190, 39 – 103 Ostrów

3

Sołectwo Wola Ociecka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej; Wola Ociecka 114; 39 – 104 Ocieka

4

Sołectwo Ocieka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece; Ocieka 352, 39 – 104 Ocieka

5

Sołectwo Blizna

Wiejski Ośrodek Kultury w Bliźnie; Blizna 68, 39 – 104 Ocieka

6

Sołectwo Kamionka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce; Kamionka 206, 39 – 122 Kamionka

7

Sołectwo Zdżary

Szkoła Filialna w Zdżarach; Zdżary 59, 39 – 104 Ocieka

8

Sołectwo Borek Mały

Dom Ludowy w Borku Małym; Borek Mały 41, 39 – 120 Sędziszów Małopolski

9

Sołectwo Kozodrza

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozodrzy; Kozodrza 175, 39 – 103 Ostrów

§ 3. Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa – do dnia 8 marca 2019r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy w Ostrowie

§ 4. Ustalam godziny otwarcia lokali wyborczych od godziny 800 do godziny 1600.

§ 5. Niniejsze obwieszczenie podaję się do wiadomości publicznej w sołectwach Gminy Ostrów w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów. 

WÓJT GMINY OSTRÓW

/-/Grzegorz Ożóg

 

Kalendarz wyborczy - pobierz

Ordynacja wyborcza dla wyboru sołtysa - pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16_2019 - pobierz

Zgłoszenie kandydata na sołtysa sołectwa - pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej - pobierz

 

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu