Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych za pośrednictwem pełnomocników (lub upoważnione przez nich osoby) właściwych komitetów wyborczych można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ostrowie.

Urzędnik Wyborczy przyjmował będzie zgłoszenia oraz udzielał wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych wg poniższego harmonogramu w Urzędzie Gminy w Ostrowie (parter, pok. 1).

23 kwietnia 2019 r. w godz. 1300 - 1530

24 kwietnia 2019 r. w godz. 1300 - 1530

25 kwietnia 2019 r. w godz. 1100 - 1530

26 kwietnia 2019 r. w godz. 1100 - 1530

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija w dniu 26 kwietnia 2019 r.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu