Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w Ostrowie

W czwartek, 25 czerwca 2020 w naszej gminie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga przedsiębiorców i samorządowców z terenu naszego powiatu z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiano m.in. o efektach Funduszowego Pakietu Antywirusowego i negocjacjach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027.

OSP Ostrów ma nowy samochód!

W ubiegłą sobotę jednostka OSP Ostrów oficjalnie otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz Sprinter 519. Łączny koszt pojazdu to blisko 390 tys. zł z czego prawie 240 tys. zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Nowe komputery dla uczniów

Urząd Gminy Ostrów jeszcze w kwietniu zakupił 24 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do szkół w naszej gminie, a następnie do najbardziej potrzebujących uczniów, które nie miały możliwości nauki online z powodu braku komputera w miejscu zamieszkania. Łączny koszt zakupionych komputerów to blisko 60 tys. i zostały sfinansowane ze środków programu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Nowy samochód dla OSP Kozodrza

30 kwietnia 2020 do jednostki OSP Kozodrza trafił dzięki staraniom Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga oraz wsparcia Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacka Magdonia nowy lekki samochód ratowniczo-pożarniczy Mitsubishi Fuso Canter z napędem 4x4. Łączny koszt zakupu pojazdu to 397 tys. złotych z czego prawie 240 tys. zostało pozyskane z działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP 2014-2020.

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bliźnie 2020

W niedziele, 1 marca 2020 odbyła się VIII edycja wydarzenia "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Jest to największy bieg pamięci, gdzie podczas tej edycji w 370 miejscowościach w kraju i za granicą wzięło udział około 75 tys. biegaczy. W naszej gminie uczestników w tym roku było blisko 500, a start i meta biegu zlokalizowana była w Parku Historycznym Blizna.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu