W niedzielę, 15 stycznia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kamionce odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Wilhelma Macha – powieściopisarza, literata, krytyka literackiego. Po przywitaniu gości przez dyrektora GCKiS Przemysława Łagowskiego odbyło się podsumowanie konkursu na najlepsze opowiadanie pt. „Mój najlepszy przyjaciel”. Do konkursu zgłoszono 65 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Laureaci:

klasa IV
I.    Emilia Daniel -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
II.    Radosław Łącała-  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
III.    Maja Popielarz -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

Wyróżnienie:
1.    Alan Betlej -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy

klasa V
I.    Julia Podgórska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
I.    Oliwia Ferfecka - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
II.    Marcelina Dłużeń - Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Macha w Kamionce
II.    Witold Ochab - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
III.    Kacper Fryz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
III.    Filip Dęborowski - - Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

klasa VI
I.    Klaudia Radzimowska - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu
II.    Maria Czapka - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

Gimnazja
I.    Dominika Świderska - Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej
II.    Agnieszka Siwiec – Publiczne Gimnazjum w Ociece
II.    Emilia Radzimowska - Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim
III.    Patrycja Perlik – Publiczne Gimnazjum w Ociece
III.    Izabela Nogaj – Publiczne Gimnazjum w Ociece


Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych głos zabrała Aleksandra Bal – autorka publikacji pt. „Wilhelm Mach – pisarz z Kamionki”.
W swoim wystąpieniu przedstawiła genezę powstania książki i przeczytała jej fragmenty. Gościem specjalnym spotkania była Maria Szydłowska z Gorlic, która przekazała do Izby Pamięci W. Macha obraz przedstawiający stary dom – miejsce urodzin pisarza. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja.


tekst: GCKiS Kamionka / foto: Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu