W dniu 6 listopada 2018 w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy odbył się po raz pierwszy Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych pod hasłem „Taneczna Niepodległa”. Przegląd został zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jego celem jest propagowanie polskiej sztuki i muzyki ludowej, wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przegląd był również przekazem tradycji tanecznych najmłodszemu pokoleniu i okazją do prezentacji dorobku artystycznego przedszkoli. Swoją obecnością zaszczyciły nas przedszkolne zespoły taneczne z Ocieki, Ostrowa, Skrzyszowa i Kozodrzy. Dzieci zaprezentowały tańce narodowe oraz układy taneczne do piosenek patriotycznych. Nagrodą dla wszystkich uczestników były puchary, dyplomy i słodkie upominki. Serdeczne podziękowania za ufundowanie słodyczy dla wszystkich zespołów składamy na ręce Wójta Gminy Ostrów - Grzegorza Ożoga i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce - Jadwigi Łomnickiej.

PP Kozodrza

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu