W dniu 16 listopada 2018 roku w Domu Kultury i Pracy Twórczej im. Wilhelma Macha w Kamionce odbył się kolejny już Wieczór Poetycki. W spotkaniu udział wzięli -prezes oddziału ZLP w Rzeszowie p. Mieczysław Łyp, poeta i fraszkopisarz p. Adam Decowski , wójt Gminy Ostrów p. Grzegorz Ożóg,

p. dyrektor SP w Kamionce Anna Sum, p. Bogusława Kołodziej -Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, członkowie Klubu Aktywnych działającego przy Domu Kultury w Kamionce, liczni miłośnicy literatury z terenu Gminy Ostrów, oraz przedstawiciele młodzieży szkolnej.

      Bohaterem wieczoru był pan Józef Bajor, sołtys i radny wsi Kamionka, przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie, a prywatnie poeta. Zebranych powitała pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie Jadwiga Łomnicka i oddała głos autorowi. W ramach powitania zebranych p. M.A.Łyp wręczył wiązanki kwiatów i upominki nowo wybranym samorządowcom Gminy Ostrów -panu Wójtowi G. Ożóg, radnemu J. Bajorowi oraz radnemu J. Wolakowi.

      Józef Bajor zaprezentował kilka swoich wierszy, które tematycznie są różnorodne i pełne swoistej atmosfery. Autor w poetyckich rymach dzieli się swoimi przemyśleniami i odczuciami związanymi ze zjawiskami przyrody, pięknem pór roku, życiem rodzinnym, zjawiskami przemian społecznych. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji z wielkim zainteresowaniem. Każdy z nas w prezentowanych wierszach odnajdował własne doznania, których nie potrafił wyrazić słowami i z którymi z nikim się nie dzielił.

      Spotkanie odbywało się  w chwili szczególnej tuz po wielkich obchodach 100-lecia Niepodległości. W związku z tym młodzież szkolna przedstawiła program słowno-muzyczny przygotowany przez instruktora GCKiS p. Renatę Dłużeń. Uczniowie zaprezentowali wiązankę utworów poetyckich i muzycznych związanych z polską niepodległością. Warto wyróżnić wykonawców programu, którzy wykazali się wysokim poziomem artystycznym: Marcelina Dłużeń- solistka i recytatorka, Natalia Głodek- flet, Lena Popek- recytacje, Błażej Potwora – skrzypce.

      Z kolei głos zabrał prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie p.M.A.Łyp, który podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z poezją. Wskazał na ogromną wrażliwość zawartą w przedstawionych przez p. Józefa Bajora wierszach. Podkreślił, że autor wyróżnia się szczególną wrażliwością na zdarzenia życia codziennego jak i społecznego. Pan M.A.Łyp zaprezentował też dwa wiersze z cyklu „Tryptyk jesienny”, którego jest autorem. Słuchacze odebrali je z zachwytem , a jeden z uczestników spotkania zaprezentował trzeci wiersz „Tryptyku” jako wyraz uznania dla jego autora.

      W następnej części spotkania grupa z Klubu Aktywnych Emerytów zachęciła do wspólnego śpiewania polskich pieśni wojennych i patriotycznych „Wojenko , wojenko”, „”Polskie kwiaty”, Rozkwitały pąki białych róż”. Jak twierdzą członkowie Klubu wspólny śpiew jest najlepszą formą integracji.

      Na koniec głos zabrali jeszcze zaproszeni goście. Pan wójt Gminy Ostrów p. Grzegorz Ożóg podziękował mieszkańcom Kamionki za zaufanie i 90% poparcie w wyborach samorządowych. Podkreślił, że społeczność Kamionki wyróżnia się aktywnością i jednością. Podziękował organizatorom spotkań poetyckich oraz twórcom. Krótko jeszcze wystąpił p. Adam Decowski, który zaprezentował kilka swoich fraszek.

      Wieczorem poetyckim towarzyszy zawsze miła atmosfera, pełna życzliwości. Nawet w listopadowy chłodny wieczór można się tu ogrzać ciepłem poetyckiego słowa i pieśni.

Leokadia Wolak

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu