Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg mianował dzisiaj Jacka Roga swoim zastępcą. Nowy pełnomocnik w zakresie swoich obowiązków będzie miał m.in. zarządzanie referatem ochrony środowiska, jednostkami organizacyjnymi (ZOJO, GOPS, GCKiS oraz Gminna Biblioteka w Ostrowie). Jacek Róg przez ostatnie dziesięć lat był Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu