Dnia 10.05.2019 r. w Domu Strażaka w Kamionce odbyła się sesja literacka pt: „Wilhelm Mach – życie i twórczość”. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16:00. Pani dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce Jadwiga Łomnicka powitała zgromadzonych gości.

Na spotkanie przybili zastępca wójta Gminy Ostrów – Jacek Róg, dyrektor ZOJO – Bogusław Wójcik, dyrektorzy szkół, nauczyciele, kierownicy bibliotek, radni w tym przewodniczący Rady Gminy, a zarazem sołtys wsi Kamionka Józef Bajor i członkowie Klubu Aktywnych. Naszymi honorowymi gośćmi byli: Prezes Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie - Mieczysław A. Łyp z małżonką, dr Anną Niewolak-Krzywda i Adam Decowski.
Po przemówieniu zastępcy wójta, program o W. Machu zaprezentowała młodzież szkolna, przygotowana przez instruktora GCKiS – Renatę Dłużeń.

Następnie pani Aleksandra Bal korzystając z prezentacji multimedialnej, przybliżyła biografię i twórczość literata. Wspomniała też o książkach poświęconych rodakowi, które napisała razem z Leokadią Wolak. Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr Anny Niewolak – Krzywdy, która omówiła najważniejsze cechy twórczości pisarza, między innymi stosowanie nowych form literackich(„Góry nad czarnym morzem”), dbałość o piękny kształt stylistyczny, eksponowanie tematyki wiejskiej. Podkreślała, że Mach był przyjacielem dla młodych adeptów pióra, a zarazem krytykiem ich prób literackich. Kontynuując spotkanie, zostały odczytane fragmenty utworów prozaika przez następujące osoby.

  1. Mieczysław A. Łyp – fragment („Życie duże i małe”)
  2. Jacek Róg – fragment („Góry nad czarnym morzem”)
  3. Józef Bajor – fragment („Jaworowy dom”)
  4. Aleksandra Bal – fragment reportażu pt: „W Kamionce po latach”
  5. Marta Gałda – fragment: („Agnieszka córka Kolumba”)

Bardzo ciepło wspomniał też W. Macha, prezes Mieczysław A. Łyp. Na zakończenie przygotowano miłą niespodziankę dla samego prezesa w związku z obchodzonym niedawno jubileuszem 50-lecia działalności literackiej. Organizatorzy spotkania wręczyli panu Mieczysławowi pamiątkową statuetkę PEGAZA i bukiet kwiatków, a pani A. Bal przeczytała wiersze własnego autorstwa, przygotowane na tę okazję. Wszyscy obecni odśpiewali „sto lat”.
„Słowo o poecie”

O POEZJI Mieczysława A. Łypa

Słowa
Inkrustowane metaforami
Przecinane barwą i światłem
Ozdobione epitetem przenośnią
To poezja wysokich lotów
Wersy
Mówią o sensie istnienia
Odkrywają pamięć nadzieję i piękno
Słychać w nich muzykę
To poezja bardzo głęboka
Wiersze
Jak barokowe obrazy
Nasłonecznione duszą poety
Nabite na wierze wzruszeń
Poeta widzi i czuje.

A. Bal

„W książkach - rozmowach los zaklinał przyjazny ludziom”
(A.Bal)

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu