Trójka uczniów tj. Kacper Draus, Jakub Kozioł i Hubert Drozd ze Szkoły Podstawowej w Kamionce brała udział w XVII Międzynarodowym Konkursie programistycznym „BALTIE 2019”. W konkursie uczestniczyło ponad 15 000 uczniów z Polski, Czech i Słowacji. Uczniowie byli podzieleni na cztery kategorie wiekowe: klasy I-III – „A”, IV-VI- „B”, VII + gimnazja - „C” i licea - „D”.

 Konkurs "Baltie” prowadzony jest na konkursowym serwerze SGP - platforma konkursowa Baltie. Zadania konkursowe rozwiązywane są w programie Baltie 3, który stworzył w 1993 r. od podstaw Bohumír Soukup – czeski programista, właściciel Firmy SGP Systems. Program ten to w pełni graficzne i atrakcyjne narzędzie do programowania na poziomie Pascala, C i C#. Organizatorami konkursu są: SGP Systems (Czechy), TIB (Czechy) oraz TIB (Słowacja).

Konkurs składał się z kilku etapów: domowy, szkolny, wojewódzki i międzynarodowy.
Zadaniem uczniów podczas konkursu było rozwiązanie kliku problemów programistycznych.  Jednym z kryteriów oceny programu napisanego przez uczniów była długość kodu programu i czas jego wykonania. Problematyka konkursu była urozmaicona: uczniowie musieli wykazać się m.in. umiejętnością wyjścia z labiryntu, znalezienia w nim najkrótszej drogi, sortowania, znajomością stosowania instrukcji warunkowych, pętli for, while, nie obca im była również rekurencja.

Z etapu domowego zostało wyłonione  5 osób, które w dniu 2 kwietnia przystąpiło do etapu szkolnego. Z pięciu osób została trójka chłopców, którzy przeszli etap szkolny, wojewódzki i dostali się do finału. Finał odbył się w dniu 08.06.2019 r. w SP 1 w Ropczycach.

W finale chłopcy walczyli z rodakami, Słowakami i Czechami.

W kategorii „B”:

  • Kacper Draus z VI klasy został finalistą konkursu, zajął 147 miejsce z 239 uczestników.  W wojewódzkim etapie zajął 197 miejsce w państwie, 47 w województwie, a 3 w powiecie.

W kategorii „C”:

  • Hubert Drozd z VII klasy również został finalistą konkursu zajął 127 miejsce z 215 zawodników. W wojewódzkim etapie zajął 128 miejsce w państwie, 21 w województwie z 146 uczestników, a 2 w powiecie.
  • Jakub Kozioł z klasy VII niestety nie uzyskał tytułu finalisty, ale i tak możemy być z niego dumni, zajął 184 miejsce. W wojewódzkim etapie  216  miejsce w państwie, 44 w województwie oraz z 3 w powiecie.

 Gratulujemy całej trójce!!!

SP Kamionka

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu