W poniedziałek, 25 listopada 2019 późną nocą dotarły nowe samochody ratowniczo – gaśnicze do dwóch jednostek z naszej gminy - OSP Ocieka i OSP Kamionka. Cena obu samochodów to ponad 1,5 mln złotych z czego ponad połowa to pieniądze pozyskane z dofinansowań. Oba samochody zastąpią już wysłużone samochody z których dotychczas korzystały obie jednostki.

Na nowoczesne pojazdy czekali druhowie z różnych jednostek, mieszkańcy oraz m.in. Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów, Krzysztof Bajger - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie oraz Sławomir Bezara - Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Pierwszy samochód dotarł z fabryki w Kielcach do Ocieki, gdzie był przywitany pirotechniką, wyciem syren oraz blaskiem wykonywanych zdjęć. Odbyła się krótka prezentacja samochodu oraz głos zabrał Wójt Gminny Ostrów Grzegorz Ożóg, który m.in. podziękował wszystkim, którzy pomogli w pozyskaniu samochodów. Następnie sznur pojazdów strażackich udał się do Kamionki, gdzie również tam został efektownie przywitany.

Koszt obu samochodów jest identyczny, a jeden samochód kosztował dokładnie 771 210zł z czego dla jednostki OSP Ocieka sfinansowano go z:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 137 500zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12 500zł
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 260 000 zł
 • Gmina Ostrów przeznaczyła na ten cel - 361 210zł

Samochód dla OSP Kamionka sfinansowano z:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 90 500zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12 500zł
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 285 000 zł
 • Gmina Ostrów przeznaczyła na ten cel - 383 210zł

Mateusz Surman

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu