Księdza Jerzego Popiełuszkę określano duchowym opiekunem świata pracy, tym który otwierał ludzkie serca na miłość Boga. Młody prezbiter z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem budził uśpione sumienia robotników, pracowników służby zdrowia, studentów, aktorów. Bardzo często mówiąc o pracy zwracał uwagę, że:  nie jest rzeczą najważniejszą, aby w krótkim czasie zrobić wiele, ale żeby przez długi czas dobrze pracować.

Nie można człowieka czynić narzędziem produkcji i niewolnikiem swoich własnych wytworów, bo to obdziera go z jego prawdziwej wartości. Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty.

W tym roku już po raz  dziewiąty na wspólny rajd zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzyszowie wyruszyli miłośnicy jednośladów. Rajd zgromadził przedstawicieli różnych zawodów i środowisk. Ksiądz Jerzy w swoim nauczaniu dużo uwagi poświęcał ludziom pełniącym niewdzięczne zawody, mówił:  Zachowaj godność, bo jesteś aż człowiekiem. Bo w każdym człowieku jest ślad Boga. Bez względu na to, jaki zawód byś wykonywał, jesteś aż człowiekiem. Zawód ma być dla człowieka, a nie człowiek dla zawodu. Jak pełna prawda o człowieku wymaga, aby człowiek nie był dla systemu, ale system dla człowieka. Człowiek musi być na pierwszym.

26 września 2020r., o godz. 10.00 rozpoczął się IX Rowerowy Rajd Ludzi Pracy zorganizowany przez dyrektora Andrzeja Ziajora. Tegoroczna trasa liczyła 46 km. Tradycyjnie przed wyjazdem wszyscy spotkali się na korytarzu w szkole przed tablicą pamiątkową Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie po powitaniu oraz  krótkim wprowadzeniu przez dyrektora szkoły, ksiądz proboszcz poprowadził wspólną  modlitwę i po błogosławieństwie delegacja w składzie: dyrektor szkoły Andrzej Ziajor, wójt  Grzegorz Ożóg, wice wójt Jacek Róg, sołtys wsi Andrzej Budzik i ks. proboszcz Stanisław Kurcap złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona. Następnie przedstawiciele rajdowiczów zapalili znicze przed tablicą pamiątkową poświęconą miejscowemu poecie Edwardowi Zolowskiemu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury jego imienia. Zapewne zasługą naszego patrona jest dobra pogoda tego dnia, ponieważ wcześniejsze prognozy nie napawały optymizmem, wręcz były obawy czy rajd w strugach deszczu się odbędzie.  Ale wiara czyni cuda. Nasz patron nie zawiódł i jak zawsze czuwał nad nami i wspierał nasze poczynania. Na starcie do IX Rajdu Rowerowego stanęło 90 uczestników zarówno z miejscowości Skrzyszów jak też z Gminy Ostrów, z Dębicy i Gminy Dębica, Gminy Ropczyce, ale też z bardziej odległych miejscowości: z Rzeszowa i okolic, Przeworska, Łańcuta czy Leżajska. Wraz z prezesem Tomaszem Nalepą przybyła grupa rowerzystów z RTR oraz z Przeworskiego Koła Turystki Rowerowej Leliwa. Byliśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni za tak liczną grupę rajdowiczów. Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego Tomasz Nalepa przed startem przekazał najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem w czasie przejazdu. Uczestnicy IX Rajdu udali się z placu szkolnego  trasą  biegnącą przez miejscowości; Skrzyszów – Ostrów – Kamionka – Leszcze – Kamionka Cyziówka. W ośrodku wypoczynkowo – turystycznym „Cyziówka” wszyscy mogli chwilę odpocząć oraz zwiedzić wystawę starych motocykli dzięki uprzejmości właściciela tego obiektu. Po zregenerowaniu sił smaczną zupą pomidorową przygotowaną przez pracowników naszej szkolnej kuchni, uczestnicy udali się trasą Cierpisz – Ruda – ul. Króla K. Jagiellończyka – Ostrów do Skrzyszowa, tym razem do „Rajskiego Ogrodu”. Na całej trasie rowerzystom towarzyszył gminny samochód patrolowy prowadzony przez Roberta Fereta, a także fotoreporter Mateusz Surman. Nad bezpieczeństwem czuwali członkowie PKTR Leliwa i RTR na czele z prezesem Tomaszem Nalepą. Nad sprawnością jednośladów czuwał w swoim wozie technicznym przedstawiciel salonu rowerowego w Ropczycach Grzegorz Kozek. Uczestnicy IX rajdu po około czterech godzinach dotarli do restauracji „Rajski Ogród”, gdzie czekały na nich ze szczególnym powitaniem mażoretki z zespołu Anturja. Seniorki z zespołu Anturja witając wszystkich rajdowiczów zaprezentowały piękny układ taneczny, który przygotowały pod okiem instruktorki Katarzyny Rymut. Była to świetna atrakcja dla wszystkich uczestników rajdu, którzy z zaciekawieniem i podziwem obserwowali nasze mażoretki. Rowerzystów uroczyście przywitali także sołtys wsi Andrzej Budzik oraz przedstawiciel Akademii Bezpieczeństwa i Rozwoju Prestige Mariusz Jodłowski – fundator okolicznościowych medali, które otrzymali wszyscy uczestnicy rajdu.

Dzięki uprzejmości właściciela restauracji „Rajski Ogród” Tadeusza Lecha, mogliśmy po zakończonym rajdzie spędzić miłe popołudnie i wieczór na wspólnej biesiadzie. Kucharz Witold Ocytko wraz z pracownikami kuchni częstował wszystkich smacznym gulaszem oraz karkówką i kiełbaską z grilla. Gościom również bardzo smakował chleb ze swojskim smalcem.

Biesiada została urozmaicona  trzema turniejami. W turnieju łuczniczym o puchar dyrektora szkoły, prowadzonym przez sołtysa wsi Skrzyszów Andrzeja Budzika, I miejsce zdobył Dariusz Romanów, II miejsce Leszek Głodek i III miejsce Joanna Kucharska, a nagrodę specjalną sołtysa wsi otrzymała Barbara Bogacz. Turniej strzelecki z broni pneumatycznej o puchar Wójta Gminy Ostrów prowadzili członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Sędziszowa. W tej kategorii na I miejscu był Dariusz Romanów, II miejsce zdobył Rafał Napora, III miejsce – Grzegorz Ożóg (wójt gminy), który otrzymał również nagrodę specjalną dyrektora ZOJO Bogusława Wójcika. Natomiast w turnieju Darta o puchar Wice wójta Gminy Ostrów, który prowadziła Marzena Sokołowska – Andreasik, I miejsce zajął wójt Grzegorz Ożóg, II – miejsce Leszek Głodek, a III miejsce Anna Książek – Pięta. Nagrodę specjalną prezesa GZUK w Ostrowie Marka Gubernata otrzymał Marcin Kosiński. Po zakończonych turniejach zwycięzcom zostały wręczone puchary, dyplomy, statuetki i medale, a następnie wszyscy w świetnych humorach miło spędzili sobotni wieczór przy super muzyce, prowadzonej przez Janka Balickiego. Najstarszemu uczestnikowi naszego rajdu Edwardowi Krauz – honorowemu członkowi PKTR Leliwa, wójt Gminy Ostrów wręczył albumy o naszej gminie i upominki.

Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za wspólnie spędzony dzień i wieczór i serdecznie zapraszamy za rok na jubileuszowy X Rajd Rowerowy Ludzi Pracy. Mamy nadzieję, że ten jubileuszowy rajd zgromadzi rekordową liczbę uczestników. I wierzymy z wdzięcznością, że tak jak  zawsze nasz Patron będzie nas wspierał we wszystkich podejmowanych działaniach. Bo Ks. Popiełuszko po prostu lubił ludzi. Bez narzucania i natręctwa potrafił się naprawdę głęboko zainteresować drugim człowiekiem, jego życiem, jego perspektywą, jego problemami. Umiał stworzyć wokół siebie duchową przestrzeń dla innych. Przyciągał ich, bo wyczuwali jego życzliwość. Zapewne to, że Rajd Rowerowy Ludzi Pracy organizowany przez dyrektora od 2011r., skupia tak dużą grupę ludzi z różnych miejscowości i zawodów i cieszy się takim zainteresowaniem, niewątpliwie jest zasługą ks. Jerzego.

 

Zorganizowanie tegorocznego rajdu rowerowego było możliwe dzięki wielu ludziom dobrego serca. Składamy serdeczne słowa podziękowania wójtowi gminy Grzegorzowi Ożóg, wice wójtowi Jackowi Róg, prezesowi zarządu GZUK w Ostrowie Markowi Gubernatowi, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce Jadwidze Łomnickiej, Mariuszowi Jodłowskiemu z Akademii Bezpieczeństwa i Rozwoju Prestige, Andrzejowi Barszcz z Dębicy (sieć Jubilatka), firmie Nowy Maxpol z Brzeźnicy za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy również sołtysowi wsi Andrzejowi Budzikowi, Tadeuszowi Lech (Rajski Ogród), Janowi Cyzio (Folwark Cyziówka), PKTR Leliwa, RTR, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” z Sędziszowa, Marzenie Sokołowskiej – Andreasik, Mateuszowi Surmanowi, Grzegorzowi Kozek z Salonu Rowerowego w Ropczycach, dyrektorowi ZOJO w Ostrowie, Jankowi Balickiemu, pracownikom kuchni i obsługi naszej szkoły za pomoc organizacyjną w czasie rajdu.

tekst: SP Skrzyszów / foto: M.Surman

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu