Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce opracowało konkursowy projekt edukacyjny pn. „Leśną alejką do świętości”, który powstał w ramach programu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Przygotowany projekt został pozytywnie zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie na realizację zaplanowanych w nim działań. Termin realizacji projektu: 01.03. – 15.06.2021 roku.

Projekt miał na celu podniesienie stanu wiedzy dzieci i młodzieży oraz lokalnego społeczeństwa o funkcjach przyrodniczych lasu. W ramach realizowanych działań powstała ścieżka edukacyjna przy Alei bł. ks. Romana Sitki prowadzącej od głównej drogi przebiegającej przez Kamionkę (przy Domu Strażaka i Domu Kultury) do leśnej Kaplicy jemu poświęconej, stąd nazwa projektu. Przy ścieżce umieszczono 7 tablic edukacyjnych/drogowskazów z ciekawymi informacjami o drzewach znajdujących się w jej pobliżu i nt. dobroczynnych skutków przytulania się do drzew oraz z cytatami z encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka. Ponadto w ramach realizacji działań projektowych uczniowie uczestniczyli m.in. w Eko-lekcjach, ekologicznych katechezach i wykładach oraz konkursach: plastycznych, pięknego czytania, recytatorskim i wiedzy o lesie. Odbywały się także rajdy rowerowe śladami błogosławionego Patrona na trasie: SP Kamionka – Czarna Sędziszowska (kościół parafialny, w którym został ochrzczony i cmentarz, na którym spoczywają jego rodzice) – Kamionka Sekwestr (gdzie znajduje się leśna Kaplica) – SP Kamionka. Powstanie ww. edukacyjnej ścieżki i realizacja niektórych zaplanowanych działań byłoby niemożliwe bez wsparcia merytorycznego i finansowego Nadleśnictwa Tuszyma.

Barbara Głód
 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu