W środę, 29 grudnia 2021 r. w Kozodrzy został oficjalny oddany do użytku nowy most na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Zdżary – Witkowice, którego łączny koszt wyniósł blisko 5 mln zł! Przy odbiorze był obecny m.in. Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Witold Darłak oraz Członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Sławomir Bezara. Gminę Ostrów reprezentował Wójt Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg oraz Krzysztof Bizoń i Łukasz Łącała - Radni Rady Gminy w Ostrowie z sołectwa Kozodrza.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach, przy wsparciu gminy Ostrów. W ramach przebudowy wspomnianego mostu został wykonany nowy ustrój nośny oparty na nowych podporach ramownicowych jako obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji zespolonej (stalowo – betonowej), swobodnie podpartej. Dodatkowo została przebudowana droga na dojazdach z obu stron do mostu. Oprócz tego na moście zostały zamontowane barieroporęcze, zaś na dojazdach bariery ochronne.

 

Mateusz Surman

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu