W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. nastąpił odbiór nowego chodnika dla pieszych oraz prac związanych z przebudową drogi gminnej zlokalizowanej w Ostrowie (od szkoły podstawowej w stronę Ocieszyna). Łączny koszt tej inwestycji to ponad 1 mln zł z czego 50% zostało pokryte z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, który warto podkreślić zawsze pomaga naszej gminie w pozyskaniu różnego rodzaju dotacji, przedstawiciele wykonawcy oraz naszą gminę reprezentowali pracownicy odpowiadający za realizację zadania na czele z Grzegorzem Ożogiem - Wójtem Gminy Ostrów.

W zakresie prac była przebudowa istniejącej nawierzchni drogi w dwóch odcinkach o łącznej długości około 1250 metrów, budowa asfaltowych mijanek, przebudowa poboczy i zjazdów, przebudowa przepustu żelbetowego oraz budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej na kolektorze krytym o długości 250 m. Została również wprowadzona na tej drodze nowa organizacja ruchu polegająca na ustawieniu nowych znaków drogowych, wykonaniu przejścia dla pieszych, progu zwalniającego przy budynku szkoły, ustawieniu stalowych barier drogowych oraz barierek ochronnych.

Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu