Miło mi poinformować, że w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, Gmina Ostrów tym razem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozodrzy pozyskała dotację w kwocie 35 tys. zł. Zrealizowaliśmy dzięki niej zakup 3 zestawów projekcyjnych, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W ostatnim czasie również z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” pozyskaliśmy dotację w kwocie 12 tys. zł na trzy placówki szkolne, gdzie m.in. zakupiono nowe książki i potrzebne wyposażenie. Szkoły, które otrzymały dotację to:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy

Oprócz tego biblioteki w gminie Ostrów otrzymały z tego programu dotację w kwocie 7 tys. zł dzięki którym zakupiono łącznie 268 książek, które trafiły do bibliotek na terenie naszej gminy.

Wkład własny środków finansowych gminy Ostrów na powyższe działania wyniósł 20%. Za okazaną pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu dotacji dziękuję Panu Posłowi Kazimierzowi Moskalowi.

Wójt Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu