W poniedziałek, 30 maja 2022 r. w Ostrowie na zaproszenie Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga odbyło się uroczyste wręczenie blisko trzydziestu strażakom z terenu gminy Ostrów decyzji o przyznaniu Świadczenia Ratowniczego dla strażaków OSP.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Witold Wiercioch - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

Warto przypomnieć że doceniając szczególna postawę ochotniczego pożarnictwa na przestrzeni dziejów naszej państwowości, rząd Prawo i Sprawiedliwość uchwalił ustawę o ochotniczych strażach pożarnych która daje m.in., prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 200 zł, które przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu