W ostatni dzień października Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg przy asyście pracownika Urzędu Gminy Małgorzaty Kozioł przekazał laptopy uczniom – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Gmina Ostrów dzięki Funduszom Europejskim pozyskała 37 180,00 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 11 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu