Niedawno informowaliśmy o dużym wyróżnieniu naszej gminy w Rankingu Gmin Podkarpacia, a w środę, 30 listopada 2022 r. w Rzeszowie ogłoszono Złotą Setkę Gmin Podkarpacia, gdzie nasza gmina ponownie została doceniona.

W rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” według danych za 2021 rok, gdzie brało udział łącznie 108 gmin wiejskich - to właśnie Gmina Ostrów na sześć możliwych kategorii, aż w trzech uzyskała najwyższe miejsce!

Wspomniane kategorie to: dochody własne na 1 mieszkańca (6334,32 zł), wydatki ogółem na 1 mieszkańca (10650,89 zł) oraz udział dochodów własnych w dochodach ogółem (61,21%).

Pamiątkowe statuetki i zaszczytne tytuły otrzymał w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg.

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu