Ponad 3 mln zł trafi do naszej gminy na budowę kanalizacji w Bliźnie! We wtorek, 10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się oficjalnie podpisanie umów na otrzymanie dotacji z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z rąk Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha stosowną umowę otrzymał Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów w asyście Marty Gałda - Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ostrów z sołectwa Blizna i Adama Rzeszutka - Skarbnika Gminy Ostrów i 

Realizacja projektu zakłada powstanie 65 przyłączy do gospodarstw indywidulanych i instytucji, wykonanie 10,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 24 szt. przepompowni ścieków (5 sieciowych oraz 19 przydomowych). Szacowany koszt inwestycji to około 6 mln złotych.

Jak informuje Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg po wykonaniu tej inwestycji już wszystkie miejscowości w naszej gminie będą miały podpiętą kanalizację, a łączny poziom skanalizowania gospodarstw w Gminie Ostrów będzie wynosił ponad 90%.

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu