W sobotni wieczór, 4 marca 2023 r. w jednostce OSP Ocieka odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze. Prócz druhen i druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie, dr Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Bajger - Wiceprezes Powiatowego ZOSP w Ropczycach, a zarazem Komendant Gminnego ZOSP w Ostrowie, Iwona Kozłowska - Sekretarz Powiatowy ZOSP w Ropczycach, a zarazem Sekretarz Gminny ZOSP w Ostrowie, Sławomir Bezara - Członek Zarządu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Rafał Nędza - Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie oraz Zdzisław Porzuczek i Bogusław Malikowski - Radni Rady Gminy Ostrów.

Licznie przybyli również rodzice młodzieży, która tego dnia oficjalnie wstąpiła do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Tomasz Bezara – Prezes OSP Ocieka, a następnie przyjęto porządek zebrania. Odczytano sprawozdania i udzielono absolutorium zarządowi OSP. Ważnym punktem zebrania było wręczenie przez Grzegorza Ożóg - Wójta Gminy Ostrów i Krzysztofa Bajgera - Komendanta Gminnego ZOSP w Ostrowie wszystkim członkom MDP umundurowania, a następnie ich uroczyste ślubowanie na sztandar.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ociece składa się z trzech sekcji i ogólna liczba członków wynosi obecnie 35 osób. Opiekunami MDP jest druh Rafał Nędza i druh Arkadiusz Turczyn. Dowódcą tej drużyny jest Izabela Hals.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu