4 grudnia 2023 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano Ranking Gmin Podkarpacia 2023. Gmina Ostrów osiągnęła bardzo wysokie, 2 miejsce pośród ponad 150 gmin w naszym województwie, otrzymując jednocześnie wyróżnienie lidera Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, otrzymał wyróżnienia oraz pamiątkową statuetkę z rąk Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego i Wojciecha Odzimka – Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.

Ranking, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej POST, ma na celu promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa Podkarpackiego. Poziom rozwoju gmin oceniany jest za pomocą syntetycznego wskaźnika rankingowego, wyliczonego na podstawie 16 różnych kryteriów. Gmina Ostrów została doceniona za wskaźniki takie jak m.in.: dochody własne budżetów gmin 2020-2022 na mieszkańca, wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, przyrost naturalny i saldo migracji. Brany był również pod uwagę wskaźnik zadłużenia budżetów, stopień pozyskania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów. Warto podkreślić, że wartość inwestycji zrealizowanych w tej kadencji, a dokładnie w latach 2018-2023 w gminie Ostrów to rekordowa kwota ponad 100 mln zł.

Wójt Grzegorz Ożóg podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia. Skierował słowa uznania do mieszkańców, administracji, rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz przedstawicieli rządu i parlamentu. Podkreślił, że współpraca i zaangażowanie społeczności lokalnej są kluczowe dla rozwoju gminy. Dodał, iż takie wyróżnienia stanowią motywację do dalszego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz promocji Gminy Ostrów jako modelowego przykładu efektywnego samorządu terytorialnego.

Materiał TVP3 Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/.../sa-wyniki-rankingu-gmin...

Liderzy Rankingu Gmin Podkarpacia 2023

  1. Solina (gmina wiejska)
  2. Ostrów (gmina wiejska)
  3. Mielec (gmina miejska)
  4. Trzebownisko (gmina wiejska)
  5. Jasło (gmina miejska)
  6. Łańcut (gmina miejska)
  7. Jarosław (gmina miejska)
  8. Krościenko Wyżne (gmina wiejska)
  9. Cisna (gmina wiejska)
  10. Głogów Młp. (gmina miejsko-wiejska)

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu