12 grudnia 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyła się Gala Finałowa Rankingu "Złota Setka Gmin Podkarpacia". W tym roku szczególne wyróżnienie przypadło Gminie Ostrów, która triumfowała w kategorii gmin wiejskich, wyprzedzając ponad sto innych gmin.

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, reprezentując naszą gminę, przyjął wyróżnienie za osiągnięcia w kategoriach "Dochody własne na mieszkańca" i "Wydatki ogółem na mieszkańca". Gmina Ostrów wykazała się najwyższą aktywnością w tych obszarach oraz uzyskała również bardzo dobre wyniki w innych, co finalnie zaowocowało także najwyższym miejscem w ogólnej klasyfikacji rankingu i otrzymaniem tytułu najbardziej aktywnej gminy wiejskiej na Podkarpaciu.

Grzegorz Ożóg w swoich wypowiedziach podkreślił, że jest to dla niego wielki zaszczyt otrzymywać takie nagrody. Zaznaczył jednak, że to nie jest tylko jego zasługa ale kluczową rolę w jej otrzymaniu odegrali samorządowcy, radni, pracownicy urzędu i jednostek podległych, przedsiębiorcy oraz oczywiście mieszkańcy gminy, których zaangażowanie i współpraca były niezbędne do osiągnięcia tego wyjątkowego wyróżnienia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, wicemarszałek województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz oraz redaktor naczelny „Nowin” Arkadiusz Rogowski.

Ranking za rok 2022, uwzględniający również podsumowanie wydatków i inwestycji z ostatnich pięciu lat, został opracowany na podstawie rzetelnych danych statystycznych. Podział na kategorie obejmował 16 gmin miejskich, 36 gmin miejsko-wiejskich oraz 108 gmin wiejskich. Analiza skupiała się na siedmiu kategoriach, co pozwoliło na precyzyjne wyłonienie liderów w każdej z nich.

Ranking "Aktywnych Gmin Podkarpacia" został przygotowany przez dr. Krzysztofa Kaszubę i zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, we współpracy z Portal informacyjny nowiny24.pl. To wydarzenie nie tylko docenia osiągnięcia samorządów lokalnych, ale również promuje najlepsze praktyki w zarządzaniu gminami.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu