flag yellow low leader lasovia

PROW 2014 2020 logo kolor

 
 

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą: „Budowa podłogi tanecznej z zadaszeniem i przewiązką łączącą z budynkiem Domu Ludowego” mająca na celu poprawę warunków do zachowanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców sołectwa Borek Mały poprzez udostępnienie im nowej infrastruktury do celów kulturalnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

 

dom ludowy

Budowana podłoga stanowi istotny element Domu Ludowego w Borku Małym, który jest ważnym punktem integrującym ze społeczeństwem osoby bezrobotne, młode do 35 roku życia oraz kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Dzięki uczestnictwu w życiu kulturalnym Gminy oraz całego obszaru LGD, osoby te mogą walczyć z wykluczeniem społecznym, izolacją od społeczeństwa, mogą tworzyć nowe kontakty, co sprzyja ich rozwojowi i lepszej integracji.

Dzięki budowie podłogi tanecznej wzbogaceniu ulegnie oferta turystyczna obszaru LGD LASOVIA. Zadaszona podłoga będzie wykorzystywana przez lokalne zespoły ludowe i stowarzyszenia „Stowarzyszenie Borkowianki” ZPiT „Wrzos”, „Biedronki” do prowadzenia działalności statutowej: organizowaniu występów, warsztatów, imprez dla mieszkańców LGD oraz turystów. Odbywały się będą na niej również próby i ćwiczenia przed występami. Obiekt będzie udostępniany również innym zainteresowanym osobom i stowarzyszeniom.

Realizacja projektu integruje lokalne zasoby kulturowe oraz historyczne oraz przyczynia się do rozwoju turystycznego obszaru LGD poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej. Budowana podłoga połączona jest bezpośrednio z „Domem ludowym”.

 

Realizacja operacji obejmuje wykonanie:

  1. Roboty ziemne.
  2. Konstrukcja fundamentów.
  3. Izolacje fundamentów.
  4. Konstrukcja wsporcza dachu.
  5. Konstrukcja więźby dachowej.
  6. Pokrycie dachu.
  7. Podłoga taneczna.
  8. Schody zewnętrzne.
  9. Instalacja elektryczna.
  10. Chodnik.

Przewidywana wartość zadania wynosi: 99 694 zł.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu