Szanowni Państwo,

Gmina Ostrów wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim realizuje w gimnazjach na terenie gminy projekt pn.: „INWESTUJEMY W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W ramach projektu prowadzone są warsztaty:

1.      „Pieniądz wczoraj i dziś”, których celem jest zrozumienie przez uczestników mechanizmów ekonomicznych w kontekście historycznym, przedstawienie historii pieniądza i mechanizmów z nim związanych z zaakcentowaniem zjawisk ekonomicznych na przestrzeni wieków, jego rodzaje, funkcje, sposoby produkcji monet i banknotów. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

a)      jakie są rodzaje walut,

b)      barter czyli pieniądz pierwotny,

c)      monety czyli pieniądz kruszcowy,

d)     pierwsze pieniądze papierowe,

e)      pieniądz bezgotówkowy,

f)       pieniądz elektroniczny,

g)      poznają wartość jaką posiada pieniądz niezależnie od jego postaci fizycznej tylko nominału.

Dodatkowo w każdej grupie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Osady Słowiańskiej (w roli Kasztelana Ziemowita), który prezentuje i omawia monety z minionych epok, również te znalezione na terenie Podkarpacia, przeprowadzi warsztaty z użyciem prezentacji multimedialnej oraz rekwizytów obrazujących historię pieniądza od starożytności do współczesności. 

2.      „Zarządzanie budżetem domowym”, które mają ma na celu kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego oraz dostarczenie wiedzy na temat podziału obowiązków  w rodzinie i zależności pomiędzy funkcjonowaniem systemu rodzinnego, a jego możliwościami finansowymi. W trakcie szkolenia są wykorzystane metody warsztatowe np. omówienie zasad zarządzania finansami w budżecie domowym na przykładowych budżetach uczestników projektu ze wskazaniem ewentualnych zmian uwzględniających indywidualne potrzeby każdego  z nich.

3.      „Młody - przedsiębiorczy” z wykorzystaniem gry „Chłopska Szkoła Biznesu”. Warsztaty maja na celu rozwinąć myśl przedsiębiorczą, nauczą podstaw ekonomii i finansów, wyrobią nawyki i przygotują do dalszej nauki. Wiedza ta zostanie utrwalona podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w role historycznych przedsiębiorców. Produkują, handlują z innymi graczami na jarmarkach i gromadzą towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowe do miast Europy.

ZNAK  NBP CMYK   logo ostrow bez tła

 

Szanowni Państwo,

Gmina Ostrów wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim realizuje w gimnazjach na terenie gminy projekt pn.: „INWESTUJEMY W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W ramach projektu prowadzone są warsztaty:

„Pieniądz wczoraj i dziś”, których celem jest zrozumienie przez uczestników mechanizmów ekonomicznych w kontekście historycznym, przedstawienie historii pieniądza i mechanizmów z nim związanych z zaakcentowaniem zjawisk ekonomicznych na przestrzeni wieków, jego rodzaje, funkcje, sposoby produkcji monet i banknotów. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

jakie są rodzaje walut,

barter czyli pieniądz pierwotny,

monety czyli pieniądz kruszcowy,

pierwsze pieniądze papierowe,

pieniądz bezgotówkowy,

pieniądz elektroniczny,

poznają wartość jaką posiada pieniądz niezależnie od jego postaci fizycznej tylko nominału.

Dodatkowo w każdej grupie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Osady Słowiańskiej (w roli Kasztelana Ziemowita), który prezentuje i omawia monety z minionych epok, również te znalezione na terenie Podkarpacia, przeprowadzi warsztaty z użyciem prezentacji multimedialnej oraz rekwizytów obrazujących historię pieniądza od starożytności do współczesności. 

„Zarządzanie budżetem domowym”, które mają ma na celu kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego oraz dostarczenie wiedzy na temat podziału obowiązków  w rodzinie i zależności pomiędzy funkcjonowaniem systemu rodzinnego, a jego możliwościami finansowymi. W trakcie szkolenia są wykorzystane metody warsztatowe np. omówienie zasad zarządzania finansami w budżecie domowym na przykładowych budżetach uczestników projektu ze wskazaniem ewentualnych zmian uwzględniających indywidualne potrzeby każdego  z nich.

„Młody - przedsiębiorczy” z wykorzystaniem gry „Chłopska Szkoła Biznesu”. Warsztaty maja na celu rozwinąć myśl przedsiębiorczą, nauczą podstaw ekonomii i finansów, wyrobią nawyki i przygotują do dalszej nauki. Wiedza ta zostanie utrwalona podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się w role historycznych przedsiębiorców. Produkują, handlują z innymi graczami na jarmarkach i gromadzą towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowe do miast Europy.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu