aleksandra bal.pngUrodziła się w 1956 roku i jest mieszkanką Kamionki. W 1979 roku ukończyła pedagogikę kulturalno – oświatową w Wyższej szkole pedagogicznej w Rzeszowie. Posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie teatru II stopnia, uzyskane w Wojewódzkim Domu kultury. W latach 1995-98 kontynuowała wyższe studia zawodowe (licencjat) z historii na rzeszowskiej uczelni. Po studiach k.o. pracowała przez kilka lat na stanowisku instruktora w Domu Kultury w Leśnicy, a następnie uczyła j. polskiego w Szkole Podstawowej we Wrocławiu. Od 1987 roku do 2013 roku była zatrudniona jako nauczycielka historii i innych przedmiotów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kamionce. Obecnie przebywa na emeryturze. Przez kilkanaście lat pracowała jako instruktor w Domu kultury w Kamionce prowadząc Teatrzyk Kukiełkowy „ Hierodulek”.

Od lat pisze wiersze, starając się poetyckim językiem przekazać innym swoje przemyślenia, doświadczenia, marzenia i refleksje. Pisze też scenariusze i teksty piosenek. Brała udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach poetyckich („ Młodzież polska zawsze z Polską”, Moja wioska”,„Laur Prometeja”, „ Złoty Rylec” i inne), zajmując wysokie miejsca i wyróżnienia.
W 2009 roku razem z Leokadią Wolak napisały książkę pt. „ Z serca dla pamięci. Rys monograficzny wsi Kamionka”. Wydrukowano łącznie 450 egzemplarzy, a książka cieszyła się ( i cieszy) wielką popularnością w Polsce i za granicą. Autorki pojawiły się w „Teleexpresie” , a wywiady przeprowadziły z nimi m.in.: TV Polonia, TV Rzeszów, a także „ Nowiny”.
W 2010 roku pojawił się tomik poezji pt. „ W altanie wzruszeń” zawierający wiersze Aleksandry Bal. Utwory są chętnie czytane przez wielu czytelników, a niektóre z nich były nagrodzone wcześniej w konkursach poetyckich.
W 2013 roku wydano następną książkę autorki pt. Silva rerum” („ Las rzeczy”). Znalazły się w niej opowiadania, eseje, nowe wiersze oraz sztuka o papieżu Janie Pawle II „ Wzdłuż strumieni”.
W 2015 roku odbyła się promocja książki pt. „ Dwie pieczęcie” autorstwa Aleksandry Bal i Leokadii Wolak. Uroczystość miała miejsce w 50. Rocznicę śmierci pisarza z Kamionki – Wilhelma Macha. Czytelnicy zapoznali się z sylwetką literata oraz jego siostry – Bronisławy Sartorius, która bardzo wspomogła finansowo naszą społeczność przy budowie m.in.: Kościoła, szkoły czy Domu Kultury.
W styczniu 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce miała miejsce wielka uroczystość związana z setną rocznicą urodzin opisywanego wyżej prozaika. Z tej okazji Aleksandra Bal napisała książkę pt. „ Wilhelm Mach – pisarz z Kamionki” ( biografia).
Pani Aleksandra przygotowuje obecnie do druku wspomnienia z czasów PRL-u zatytułowane: „ Drogi, ścieżki i manowce”. Nosi się także z zamiarem wydania tomiku nowych wierszy „ Nadbagaż”, a także planuje napisanie książki o dwóch papieżach : Janie Pawle II i Franciszku obecnie zasiadającym na Tronie Piotrowym w Watykanie.
Aleksandra Bal odbyła kilka spotkań w bibliotekach i szkołach. Czyta swoje wiersze i opowiadania o własnej twórczości. Zachęca młodych i starszych słuchaczy do czytania i pisania, bo wówczas świat wydaje się lepszy i bardziej kolorowy.

„Twórczość to rzeźbienie czasu”

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu