stowarzyszenie milosnikow ziemi bliznienskiejStowarzyszenie Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej" powstało z inicjatywy mieszkańców Blizny i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie dokładnie w dniu 28 czerwca 2010r. Od początku działania stowarzyszenie określiło ambitne cele, między innymi włączenie się do działań na rzecz rozwoju i promocji Gminy Ostrów, wsi Blizna, rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych, propagowanie integracji z Unią Europejską, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu i wypoczynku itp.

W trosce o sprawy społeczne towarzystwo postawiło sobie zadanie zapobiegania bezrobociu i jego skutkom, rozwiązywanie problemów alkoholowych dotykający rodzin, działania na rzecz obrony praw kobiet i zwiększaniu ich udziału w życiu publicznym. W związku tym towarzystwo współdziała z organami Gminy w organizowaniu różnego typu szkoleń, kursów, zajęć, spotkań i imprez, które integrują mieszkańców oraz pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów codziennego życia i pracy. Działając w tym kierunku stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji projektu pt. "Wspólna integracja - szansą sukcesu" w okresie od 06 czerwca 2011 do 25 października 2011, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten objął swym zasięgiem mieszkańców Gminy Ostrów - osoby bezrobotne i rolników. W ramach projektu były realizowane bezpłatne warsztaty z zakresu florystyki, kulinarne i szkolenia z promocji regionu, które dały uczestnikom dużo satysfakcji.

Z inicjatywy towarzystwa powstał również Klub Modelarski, który mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Bliźnie. W zajęciach modelarskich biorą udział dzieci, młodzież i starsi. Efekty ich zaangażowania i pracy są widoczne na ekspozycji w pracowni. Corocznie uczestnicy zajęć biorą udział m.in. w wystawie i konkursie modeli organizowanym w Dębicy, gdzie otrzymują nagrody i dyplomy. Stowarzyszenie włącza się aktywnie i mobilizuje mieszkańców Blizny do organizacji corocznego zlotu militarnego, który tradycyjnie odbywa się w miesiącu sierpniu i już na stałe wpisuje się w tradycje Blizny. Tę tradycję tworzy także Park Historyczny, który oficjalnie został otwarty 28 sierpnia 2011 roku. Park Historyczny w Bliźnie to część przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z gminą Dębica, na której terenie znajdują się pozostałości po niemieckim obozie zagłady w Pustkowie. Celem tych przedsięwzięć jest upamiętnienie historii II wojny światowej i jej śladów w naszym regionie oraz zachowanie pamięci i hołd dla tych, którzy tu walczyli, ginęli i cierpieli walcząc o wolność. Do tych działań włączają się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej". Aby zachęcić młodzież do poznawania historii uczestniczyli w marcu 2017 w pieszym rajdzie na trasie Kolbuszowa - Mielec sprawując opiekę nad młodymi uczestnikami z Blizny i okolic. Staraniem Stowarzyszenia powstał także w Bliźnie przed Parkiem Historycznym pomnik poświęcony pamięci Bohaterów Polski Walczącej, którzy działali na tych terenach. W czasie uroczystości państwowych i rocznic historycznych odbywają się przed nim apele, składane kwiaty i wieńce. Jest to ważny aspekt wychowawczy i patriotyczny, gdyż uczestniczy w nich młodzież szkolna.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej" bierze również udział w pozyskiwaniu eksponatów do Parku Historycznego oraz promuje swoją "małą ojczyznę" na stronach internetowych. Dzięki temu rośnie popularność naszej miejscowości, którą odwiedza coraz więcej wycieczek krajowych i zagranicznych, a Park Historyczny staje się miejscem spędzania weekendów przez całe rodziny.  

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu