Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary”Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary” rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Siedzibę posiada - dzięki uprzejmości władz Gminy Ostrów - w części budynku Szkoły Filialnej w Zdżarach. Zostało ono utworzone przez grupę mieszkanek Zdżar, które za główny cel Stowarzyszenia przyjęły solidaryzowanie mieszkańców wioski we wspólnym działaniu społecznym i kulturalnym. Poza tym Stowarzyszenie posiada szereg celów statutowych, które skierowane są na wszechstronną pomoc dla społeczności lokalnej, a skupiają się przede wszystkim na promowaniu wsi Zdżary w lokalnym środowisku; działaniu na rzecz zachowania i kultywowania tradycji i obyczajów, tak aby nie były one zapomniane. Ważna dla członkiń Stowarzyszenia jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców.

Tradycją Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Zdżary” stała się coroczna organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców sołectwa, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem wśród seniorów, ponieważ daje im to możliwość spotkania się w przyjaznej atmosferze. Członkinie Stowarzyszenia przygotowują również wieniec dożynkowy, który reprezentuje wioskę podczas Dożynek Parafialnych oraz Gminnych. Organizowane są przy tych okazjach imprezy okolicznościowe, które nie tylko integrują mieszkańców, ale również aktywizują we wspólnym działaniu. Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość wspólnych wyjazdów na wycieczki, a także np. do kina.
    Poza działalnością lokalną na terenie sołectwa, Stowarzyszenie niejednokrotnie reprezentuje Gminę Ostrów na różnych konkursach zewnętrznych. Panie ze Stowarzyszenia uczestniczyły m.in. w następujących wydarzeniach kulturalnych:

  • Konkurs Bożonarodzeniowy  w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie ( 2013r.);
  • Jesienne jadło regionalne na bazie ziemniaka i kapusty podczas Lokalnych Targów Turystyki pn. „Szlakami Lasowiaków”;
  • Konkurs Wielkanocny w Gniewczynie Trynieckiej ( 2015r.).

Tego typu wyjazdy i konkursy i osiągane wyróżnienia uświadamiają członkiniom, że wspólnymi siłami i korzystając z posiadanych umiejętności można wiele zdziałać.
Stowarzyszenie podejmuje również współpracę  z organami, których działalność jest tożsama z jego celami statutowymi. Pozwala to zwiększyć efektywność w realizacji założonych celów. Zadowolenie mieszkańców Zdżar z podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw motywuje do dalszego działania.

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu