OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 10 października 2016r.

o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa w wyborach zarządzanych na 23 października 2016r.

 

         Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz § 30 Statutu Sołectwa Wola Ociecka uchwalonego uchwalą Nr V/39/07 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 23 luty 2007r.: podaję do wiadomości publicznej informacje o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa|;

Obwód wyborczy Nr 3 – WOLA OCIECKA

  1. Wiesław Ignac

 

Wójt Gminy Ostrów

/-/ Piotr Cielec

Pliki do pobrania:

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu