Ostrów, dnia 05 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę na dzień 7 grudnia 2016 r., na godzinę 10.30 posiedzenie XXIX Rady Gminy w Ostrowie – sesja nadzwyczajna.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Ostrów w Sali narad.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie obecności.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Informacja  o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.    Dyskusja.

6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2016.

7.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8.    Zakończenie sesji.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

:Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu