W związku nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie (Dz.U.2017 poz.1295 ze zm.) szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, sarny łosie, daniele należy zgłaszać do kół łowieckich z danego terenu.


Poniżej podajemy informacje, gdzie i do kogo należy zgłaszać szkody łowieckie z poszczególnych miejscowości.

1. Ocieka, Kamionka, Zdżary, Borek Mały, Blizna , Kozodrza i Ostrów od drogi wojewódzkiej –strona wschodnia – zgłoszenia szkód przyjmuje :
- p. Olga Jemioło pod adresem 39-103 Ocieka 3,
tel. do kont. 781-191-258
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „ Cietrzew” z siedzibą w Kamionce.
39-200 Dębica
ul. Świętosławska 73 a

2. Wola Ociecka, Skrzyszów ,Ocieka (Zagrody), Ostrów od drogi wojewódzkiej – strona zachodnia zgłoszenia przyjmuje:
- p. Wojciech Karaś – tel. 512 264 002 lub 14-682 2 66
-p. Mazur Robert – tel. 792 855 327
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „Bażant”
Ul. Sportowa 11
39-200 Dębica

3. Kozodrza (od rzeki Wielopolki –strona południowa) – zgłoszenia przyjmuje:
- p. Marcin Henzel – tel. 509 616 314
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie ,, Ziemia Ropczycka”
Ul. Witosa 16 A
39-100 Ropczyce

Uwaga:
Natomiast szkody łowieckie występujące w uprawach rolnych w odległości do 100 m od zabudowań gospodarczych należy zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
ul. Cieplińskiego 5
35-100 Rzeszów

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.lowiecki.pl, a także u sołtysa danej miejscowości.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu