INFORMCJA

Dotycząca  zimowego  utrzymania  dróg  na terenie  Gminy Ostrów

 

Droga Wojewódzka

 Przez teren Gminy Ostrów  przebiega droga wojewódzka NR 986 Tuszyma Ropczyce-Wiśniowa  (od   Woli  Ocieckiej  do granicy  z Gminą  Ropczyce)   będąca  w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.  Zimowym utrzymaniem  kieruje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zawadzie  tel. (14) 677 50 88

Drogi powiatowe -  będące w zarządzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Zimowym utrzymaniem dróg  kieruje Wydział Dróg Powiatowych  tel. 509 618 383

Drogi gminne -  pozostające w zarządzie Wójta Gminy Ostrów. Usługę zimowego utrzymania  dróg  gminnych  na terenie Gminy Ostrów  świadczy dwóch wykonawców:

 1. U.H „TRANS-STAR” s.c

39-104 Ocieka 223

Tel. 601 512 245

świadczy usługę  zimowego utrzymania dróg   w  miejscowościach;   Ocieka, Wola Ociecka, Blizna

 1. Firma Usługowo –Handlowa “ROLMASZ”

Spółka z o.o Spółka Komandytowa

39-122 Kamionka 323

Tel.  (17) 2233 053;  (17) 2216 181;  601 453 066 ;  663 054 801

Świadczy usługę zimowego utrzymania dróg w miejscowościach :  Ostrów, Skrzyszów, Kamionka, Kozodrza, Borek Mały, Zdżary.

 

Alicja Sikora

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu