lasovia

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
 

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia:
 1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych
ze stworzeniem miejsc noclegowych.

 

Więcej informacji:

http://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=9&dzialy=9&akcja=artykul&artykul=515

 

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu