Wykaz numerów telefonów ZUK/GZUK Ostrów

 

Biura, Obiekty i Instalacje Zakładu i Spółki:

 

Sekretariat        (tel./fax)                      – 17 22 35 809,     607 065 701

Dz. Finansowo-Księgowy

i Obsługa Klienta                                  – 17 22 35 810,     607 065 701

 

Zakład zagospodarowania

i składowisko odpadów w Kozodrzy –  607 053 110,     607 222 934

                                                                                                 

Gminna oczyszczalnia ścieków

w Skrzyszowie                                        – 17 745 11 61,     695 599 561

 

Stacje uzdatniania wody:

SUW Ostrów                                           – 17 745 10 33,     607 087 601

SUW Wola Ociecka                               – 17 223 04 46,     695 021 500

SUW Ruda                                             –  695 021 600

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu