Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 18 maja br. częściowo znosimy obostrzenia dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Ostrowie.

W budynku Urzędu jednocześnie może przebywać 5 petentów. Bezpośrednią obsługę klienta wprowadza się na następujących stanowiskach pracy:

 • Stanowisko związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (pokój nr 15)
 • KASA – do godziny 12:00 ( I piętro)
 • Podatki
 • Referat Ochrony środowiska (gospodarka odpadami / wycinka drzew) (parter)
 • USC (pokój nr 17)
 • Ewidencja ludności (pokój nr 16)
 • GOPS ( I piętro)
  Pozostałe sprawy będą załatwiane jak do tej pory w punkcie obsługi klienta na parterze.

Każda osoba wchodząca do Urzędu, musi być zaopatrzona w maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Petent dezynfekuje ręce przed wejściem do budynku.
Pracownik dyżurujący mierzy temperaturę ustala procedurę załatwienia sprawy i kieruje do odpowiedniego pracownika merytorycznego.
Obsługa petentów Urzędu Gminy w Ostrowie będzie odbywać się nadal z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i petentów.
Prosimy o odpowiedzialne zachowanie.

Wójt Gminy Ostrów

Grzegorz Ożóg

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu