Ostrów, dnia 23 września 2022r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r., poz. 559/, na wniosek Wójta Gminy Ostrów z w o ł u j ę na dzień 26 września 2022r. na godzinę 1530 -  nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ostrów – XLII sesja.. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.
  5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu