Wójt Gminy Ostrów informuje, że od dnia 17.08.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz od dnia 23.09.2022 r. wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Do dnia dzisiejszego przyjętych zostało 1620 wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz 133 wnioski na pozostałe źródła ciepła.

Wnioski rozpatrywane i weryfikowane są zgodnie z kolejnością złożenia. Podstawowym narzędziem weryfikacji wniosku jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wypłaconych zostało 600 wniosków o dodatek węglowy na kwotę 1 800 000 zł. Do wypłaty przygotowanych jest kolejne 230 wniosków, które będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

dodatek weglowy

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu