INFORMACJA WÓJTA GMINY OSTRÓW
DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU


Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wszystkich samorządów w Polsce trafiły preparaty stabilnego jodu w postaci tabletek z jodkiem potasu. Podejmowane działania to standardowa procedura prewencyjna, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo możliwość otrzymania preparatu stabilnego jodu w jak najkrótszym czasie.


PUNKTY WYDAWANIA PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA TERENIE GMINY OSTRÓW

 Lp.  Punkty dystrybucji  Sołectwa Uwaga 
 1. NZOZ - MED
39-103 Ostrów, Ostrów 225
 Borek Mały, Kozodrza, Ostrów, Skrzyszów Dystrybucja w oparciu o wskazane punkty zostanie uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu stosownego komunikatu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. NZOZ - MED
39-104 Ocieka, Ocieka 343
 Ocieka, Wola Ociecka, Blizna
 3. NZOZ - MED
39-122 Kamionka, Kamionka 71
 Kamionka, Zdżary

 

ZASADY ODBIORU PREPARATÓW STABILNEGO JODU Z GMINNYCH PUNKTÓW DYSTRYBUCJI

  1. Do punktu dystrybucji należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
  2. Wydawanie preparatów stabilnego jodu może nastąpić wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
  3. Możliwy jest odbiór preparatu przez osobę pełnoletnią dla członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela punktu dystrybucyjnego.
  4. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w Gminie Ostrów.
  5. Osoby wydające preparat stabilnego jodu uprawnione są do sprawdzenia tożsamości danej osoby i wydania jej odpowiedniej ilości preparatu.
  6. Nie ma możliwości przyjęcia tabletki z jodkiem potasu na terenie punktu dystrybucyjnego. Należy to uczynić poza obiektem wydawania.
  7. Wydawanie preparatów stabilnego jodu będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu dystrybucji.
  8. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

 

 

jodek potasu 01

jodek potasu 01
jodek potasu 01

jodek potasu 01

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu