Od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny ustalone przez Ministra Finansów i obowiązujące na terenie całego kraju.

Nowe wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Deklaracje i informacje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu