Tuż przed wakacjami a dokładnie 21 czerwca 2018 p.o. Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg zorganizowali spotkanie z uczniami z terenu naszej gminy, którzy uzyskali najlepsze wyniki z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Na spotkaniu oczywiście nie mogło zabraknąć gratulacji i pamiątkowych nagród.

Oprócz uczniów w spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy gimnazjów z terenu całej gminy. Grzegorz Ożóg pogratulował zgromadzonym uczniom osiągnięć edukacyjnych a dyrektorom szkół podziękował za ich prawidłowe funkcjonowanie. Po życzeniach zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe. A na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki deser, gdzie uczniowie mogli m.in. opowiedzieć o swoich dalszych planach edukacyjnych.

Jak się okazało laureatami gminnymi, który otrzymali największą i jednocześnie taką samą liczbę punktów zostali: Julia Maciołek oraz Kamil Socha z PG w Ostrowie. Warto dodać, że tylko jeden punkt mniej uzyskała ich szkolna koleżanka Dominika Lepak. Jeśli chodzi o najlepsze wyniki z pozostałych gimnazjach to w PG w Woli Ocieckiej najlepszy wynik uzyskała Wiktoria Świderska, w PG w Kamionce Michał Guzior a w PG Ocieka Patrycja Perlik. Serdecznie gratulujemy!

Mateusz Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu