Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy w Ostrowie

VII kadencja 2014 - 2018

 

Komisja Rewizyjna

Stachnik Zenon - przewodniczący

Wolak Józef - z-ca przewodniczącego

Barbara Cwanek

Jeleń Wiesław

Książek – Pięta Anna

 

 

Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Jeleń Wiesław – przewodniczący

Guzek Grzegorz - wiceprzewodniczący

Myszkowska Katarzyna - sekretarz

Bajor Józef

Cwanek Małgorzata

Glinka Jadwiga

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego

Cwanek Małgorzata – przewodnicząca

Wolak Józef - wiceprzewodniczący

Książek – Pięta Anna - sekretarz

Stachnik Zenon

Surman Władysław

Tęczar Monika

 

Komisja Ochrony Środowiska

Tęczar Monika - przewodnicząca

Guzek Grzegorz - wiceprzewodniczący

Surman Władysław - sekretarz

Podjasek Józef

Zenon Potwora

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji

Podjasek Józef – przewodniczący

Pasko Stanisław - wiceprzewodniczący

Myszkowska Katarzyna - sekretarz

Glinka Jadwiga

Ożóg Grzegorz

Potwora Zenon

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Pan JÓZEF BAJOR

here

 przyjmuje strony w:  WTOREK od godziny 1330 do 1500

 

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu