1. Józef Bajor (Kamionka) – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Władysław Surman (Ocieka) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Jadwiga Glinka (Kozodrza) - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 4. Monika Tęczar (Zdżary)
 5. Katarzyna Myszkowska (Wola Ociecka)
 6. Anna Książęk-Pięta (Skrzyszów)
 7. Barbara Cwanek (Ostrów)
 8. Małgorzata Cwanek (Ostrów)
 9. Stanisław Pasko (Ostrów)
 10. Zenon Stachnik (Kozodrza)
 11. Józef Podjasek (Ocieka)
 12. Wiesław Jeleń (Blizna)
 13. Grzegorz Guzek (Skrzyszów)
 14. Zenon Potwora (Borek Mały)
 15. Józef Wolak (Kamionka)

 rada gminy ostrow 2014

Na zdjęciu nowy skład Rady Gminy w Ostrowie i radni Rady Powiatu z gminy Ostrów. Na krzesłach: Monika Tęczar, radna ze Zdżar, Katarzyna Myszkowska, radna z Woli Ocieckiej, Anna Książęk-Pięta, radna ze Skrzyszowa, Marta Szybała, radna Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu , Małgorzata Cwanek, radna z Ostrowa obok niej Stanisław Pasko, radny z Ostrowa. Od lewej kolejno stoją: Zenon Stachnik, radny z Kozodrzy, Józef Podjasek, radny z Ocieki, Władysław Surman, radny z Ocieki i wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostrów, Wiesław Jeleń, radny z Blizny, Piotr Cielec, Wójt Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, radny z Ostrowa i Grzegorz Guzek, radny ze Skrzyszowa.  W ostatnim rzędzie od lewej: Jadwiga Glinka, radna z Kozodrzy i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostrów, Zenon Potwora, radny z Borku Małego, Józef Wolak, radny z Kamionki, Bogusław Wójcik, radny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i członek Zarządu Powiatu, a obok Józef Bajor, radny z Kamionki i Przewodniczący Rady Gminy Ostrów.

see this product follow url see website

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu