„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata 2014-2020”

 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ogłasza nabór chętnych osób do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych (szkoleniowych) połączonych z wykonaniem aranżacji stołów na różne okazje czy uroczystości i przygotowaniem wystawy w wymiarze 24 godzin (8 spotkań po 3 godziny). Zajęcia odbywać się będą na Kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Ostrowie, a to wszystko w ramach realizacji projektu grantowego:

„Wystawa aranżacji stołów – promocja produktu lokalnego”

Z każdego z 9 sołectw z terenu Gminy Ostrów (po 3 członkinie Stowarzyszeń lub Kół Gospodyń Wiejskich), które zgłoszą się jako pierwsze zostaną zakwalifikowane do projektu. Z sołectwa Skrzyszów 6 uczestników/ uczestniczek projektu. W przypadku braku zgłoszeń w poszczególnych sołectwach zakwalifikowane zostaną chętne osoby według kolejności zgłoszeń.
W przypadku sołectwa Skrzyszów jeżeli nie będzie chętnych 6 osób zakwalifikowani zostaną uczestnicy z pozostałych sołectw.  Decyduje kolejność zgłoszeń, utworzona zostanie lista rezerwowa. Wyrażenie chęci wzięcia udziału w projekcie oraz podpisanie stosownych dokumentów równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na udział w projekcie, aktywne uczestnictwo w nim i nie opuszczanie zajęć.

Rekrutacja trwa do 10.05.2019 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje:
Tel. 17 744 93 26 - Pani Małgorzata Kozioł

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu